Termeni și Condiții

Acest site este operat de SC Medical Devices Solutions SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Târgu Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, Nr. 48 Targu-Mures 540124, România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J26/783/2010 cod unic de înregistrare RO27749590  (denumită în continuare „Medical Devices Solutions”), număr de telefon 0265.265.268, 0737.514.817 și adresă de e-mail info@dr-scholl.com.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții va rugăm să contactați un consilier Medical Devices Solutions la numărele de telefon 0265.265.268, 0737.514.817.

Medical Devices Solutions se obligă ca datele personale ale Cumpărătorului să nu fie difuzate către terți.

Cumpărătorului îi sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Cumpărătorul își dă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de vânzator și de a primi pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct. In conditiile Legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și la cererea scrisă a Cumparatorului, datată și semnată, expediată pe adresa Dr. Scholl, acesta se obligă:

  • Să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale
  • Să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele ale căror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în mod gratuit
  • Să transforme în date anonime, în mod gratuit, acele date ale căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 referitor la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Cumpărătorul este de acord să primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și informații prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Medical Devices Solutions și partenerii săi.

Prin încheierea acestui acord, Cumpărătorul se obligă să accepte Termenii și condițiile Medical Devices Solutions.